Hva er ESMA?

ESMA er en selvstendig EU-myndighet som har ansvaret for å ivareta stabiliteten i EUs finansielle system, forbedre beskyttelsen av investorer og forbedre stabiliteten og ordenen i finansmarkedene.

ESMA ble grunnlagt etter anbefalingene fra 2009 de Larosière-rapporten som foreslo å opprette et europeisk system for finansiell tilsyn (ESFS) for å fungere som et desentralisert nettverk. 

Den ble operativ første januar 2011 og erstattet Komiteen for europeiske verdipapirtilsynsmyndigheter (CESR). Organisasjonen hadde mandat med tre hovedmål som inkluderer å beskytte investorer, sikre et ordnet marked og sikre finansiell stabilitet.

I denne artikkelen

Hva er ESMA?

ESMAs forskrifter for binære opsjoner.

CFD-er og den nye ESMA-forskriften.

Konsekvensene av ESMA CFD Regulations.

Hvilken type megler vil bli hardest rammet?

ESMA innvirkning på markedsskapere?

ESMA Impact for STP-meglere?

ESMA Tap / Risikoprosent.

ESMA Margin øker.

ESMA Regulations - Good vs Bad.

Hva kan du gjøre?

Forex meglere for å unngå ESMA.

 

ESMA utfører fire primære funksjoner som inkluderer følgende:

 •    Vurdering av risiko for investorer, markeder og finansiell stabilitet
 •    Gjennomføring av en regelbok for EUs finansmarkeder
 •    Forbedring av tilsynskonvergens
 •    Direkte tilsyn med bestemte finansielle organer

Målet med å vurdere risikoen for investorer, markeder og finansiell stabilitet er å oppdage kommende trender, risikoer og eksponeringer, og når det er nødvendig potensielle muligheter, på en passende måte for å gjøre det mulig for dem å bli handlet.

ESMAs rolle som inkluderer sikkerhetslovgivning og bidrar til utviklingen av en enkelt regelbok i Europa, har to formål:

 •    For å sikre en enhetlig behandling av investorer i hele EU, slik at et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av investorer kan gis gjennom effektiv regulering og tilsyn.
 •    For å forbedre rettferdig konkurransemiljø for finansielle tjenesteleverandører, og også sikre effektivitet og kostnadseffektivitet for tilsyn for selskaper som er under tilsyn.

Overvåkningskonvergens har som mål å kontinuerlig implementere og anvende de samme reglene ved bruk av ulike tilnærminger ved bruk av lignende tilnærminger i de 28 medlemsstatene. 

Årsaken til å fremme tilsynsmessig konvergens er å sikre like spilleregler for høykvalitets regulering og tilsyn uten reguleringsarbitrage eller stor avvik mellom medlemsstatene. 

Den konstante implementeringen og regelapplikasjonen garanterer at sikkerheten til det finansielle systemet ivaretar investorer og sikrer opprettholdelse av orden i markedene.

ESMA er den direkte veileder for bestemte finansielle organisasjoner som: Credit Rating Agencies (CRAs) og Trade Repositories (TRs). Disse organisasjonene utgjør en betydelig del av markedets infrastruktur i EU.

I tillegg til forslaget om tilsynsmessig konvergens blant verdipapirtilsynsmyndigheter, er det også fokus på å gjøre det på tvers av andre finansielle sektorer ved å samarbeide med de andre europeiske tilsynsmyndighetene innen bankområdet (EBA), og forsikrings- og tjenestepensjoner (EIOPA).

ESMA styrker tilsynskonvergensen mellom internasjonale samfunn, og der det er tillatt i europeisk lov, utfører ESMA tilsyn med spesifikke organisasjoner innen EU.

Selv om ESMA er en frittstående organisasjon, er den fullstendig ansvarlig overfor Europaparlamentet. Det møter regelmessig for Økonomi- og monetærutvalget (ECON) for å lage en formell rapport. 

Organisasjonen er også fullstendig ansvarlig overfor Rådet for EU og EU-kommisjonen, og det forventes at den vil rapportere om sin virksomhet på møter, men også gjennom en årsrapport.

ESMA-forskrifter

ESMAs siste regelverk fokuserer sterkt på binære opsjoner og CFD-handel (både de som er regulert og de som ikke er regulert i EU. 

European Securities and Markets Authority (ESMA) for sent foreslo en rekke forskrifter og begrensninger for leverandører av CFD og binære opsjoner. Disse nye ESMA-reglene har generert mange argumenter og motstander i bransjen. Noen ser imidlertid på den nye forskriften som en velkommen og etterlengtet utvikling.

esma guide

ESMAs forskrifter for binære opsjoner

Binært alternativ er også referert til som et aktiva-eller-ingenting-alternativ. Det gir en fast kompensasjon når alternativet er "i pengene" ved utløpet eller ingenting i det hele tatt hvis det utløper "ut av pengene". 

En annen forskjell er at binært alternativ utøves automatisk. Dette innebærer at investoren ikke har valg om å kjøpe eller selge på den underliggende eiendelen ved utløpet av kontrakten. 

Denne formen for handel blir ekstra populær på grunn av sin enkelhet - et grunnleggende “Ja” eller “Nei” valg var det eneste individet krever for å handle.

CFD-er og den nye ESMA-forskriften

CFD-er kalles kontrakter for forskjell. I utgangspunktet betyr det en kontrakt mellom megler og klient som utveksler forskjellen mellom prisen ved starten av kontrakten og prisen ved slutten, og den oppfylles i fysiske midler. 

Hovedappellen til dette handelsinstrumentet er muligheten til å handle med gearing. Reduksjon av løftestang er utilsiktet hovedformålet med den nye ESMA-forskriften.

Problemet er at et minimalt marked kan føre til store tap når man bruker gearing for å handle. Utnyttelse gjør det mulig for handelsmenn å handle med en rasjon av hvor mye penger det er på kontoen. Det kan fungere til din fordel eller mot deg. 

Det øker alltid gevinstene dine og kan også øke og forstørre tapene dine når handelen går mot deg. Det er bedre egnet for avanserte handelsmenn og kan føre til store tap når det brukes uforsiktig.

Konsekvensene av ESMA CFD Regulations

Det nye reguleringsforslaget fra European Securities and Markets Authority (ESMA) kom som et sjokk for valutahandelssamfunnet. Belastningsbegrensningene vil ha stor innvirkning på hvordan toppmeglere i europeiske meglere som Tickmill, FxPro, Dukascopy og Saxo Bank utfører sin virksomhet.

En kort oppsummering av reguleringsendringene som er gjort er som følger:

 • Det nye reguleringsmandatet er en reduksjon av maksimal innflytelse som disse meglerne tilbyr for store valutapar fra 1: 200 til 1:30. 
 • Maksimal innflytelse for handel med andre CFDer som indekser og gull er redusert 1:20.
 • Maksimal innflytelse for andre varer og ikke-store indekser er satt til 1:10.
 • Aksjer er plassert til 1: 5.

Innflytelsen på kryptokurver har størst innvirkning. 

Det er begrenset til 2: 1. 

Det nye reguleringsforslaget forplikter også meglere til å gi negativ kontobeskyttelse, som sikrer at handelsmenn ikke mister mer enn mengden penger de har på handelskontoen. 

Dette unngår katastrofen som skjedde under den sveitsiske franc 2015, og gjentok seg selv. Det siste forslaget til den nye forskriften er et totalforbud mot bonuser og andre insentiver som kan lokke handelsmenn til å overtrade.

Meglere er også pålagt å oppgi tydelig i markedsføringsbudskapet, prosentandelen av kundene som taper penger. 

Nyheten får mange handelsmenn til å frykte at reguleringen vil øke kostnadene ved handler ettersom meglerne kan innføre valutakommisjoner for å gjøre opp tapene sine.

ESMAs CFD-regelverk vil uten tvil ha stor innvirkning på detaljhandlere som ofte handler med høy innflytelse. 

En detaljhandler som tidligere handler med $ 5 til en gearingverdi på 200: 1 gearing, kan gjøre en handel på omtrent 1000 USD, mens han etter reguleringen bare kunne åpne en maksimal posisjon på USD 150 dollar.

Det minimerer i stor grad traders tap og gjør handelsmiljøet mindre gunstig for rovmeglere som drar nytte av tapet av disse handelsmennene. 

Dermed ville reguleringen, selv om den ikke er populær nå, eliminere den tvilsomme virksomheten til meglere hvis virksomhet ikke er gjennomsiktig, og de av dem som utnytter sine handelsmenn.

Hva slags megler vil være rammet hardest og mest berørt av regelverket?

Den nye forskriften vil ha større effekt på mindre meglere og / meglere som i utgangspunktet ikke var veldig legitime. De kan finne det vanskelig å være i virksomhet så snart regelverket trer i kraft. 

 

ESMA innvirkning på markedsskapere

Meglerne som mest sannsynlig vil bli berørt mest av den nye forskriften, er 'market makers'. 

Dette er fordi disse meglerne i utgangspunktet er mer avhengige av direkte markedsføring, handelsinsentiver, og viktigst tjener de penger gjennom at kunden taper. 

Ofte gjør de det ved å tilby detaljhandlere høyere innflytelse, noe som alltid gjør at de mister alle pengene på handelskontoen.

Å handle med høyere gearing gjør alltid at en detaljhandler mister alle pengene på hans eller hennes konto. Det er bedre å handle med lavere gearing, og det er derfor institusjonelle investorer ofte bruker det. 

Med den lave begrensningen som ESMA foreslår, er implikasjonen at en næringsdrivende som tidligere handlet med $ 500, må åpne $ 5000 for å gjøre en meningsfull handel.

ESMA Impact for STP-meglere

Strap Through Processing (STP) meglere ikke stole på noen måte på kundens tap for å tjene penger. 

De tjener på fortjeneste basert på provisjon. Jo mer den næringsdrivende åpner en handel, jo mer provisjon vil megleren ha. Dermed vil disse meglerne gjøre så mye for å hjelpe kundene sine å få. 

Dette vil gjøre det mulig for handelsmenn å gjøre flere handler, noe som vil bety flere provisjoner for disse meglerne.

Slike meglere er vanligvis mer tilbøyelige til å gi sine kunder verktøy for merverdi som kan føre en middelmådig næringsdrivende nærmere suksess. ESMAs nye regelverk vil ha innvirkning på slike selskaper på to hovedmåter.

Den første er handelsvolum. Gitt, meglerhandelsvolum vil registrere en nedgang; på grunn av gearingsbegrensningene, selv om en lav gearing på 1:25 i Japan ikke har påvirket handelsvolumene.

Den andre effekten på disse meglerne vil være på kapitalkravene. FCA betyr at all STP vil måtte søke om en lisens på 730.000 euro ($ 900.000) og jobbe hardt for å oppfylle tilsvarende kapitalkrav.

Til slutt vil reguleringen føre til at meglerne, enten market makers eller STP / ECN, mister noen av sine detaljhandlere, spesielt de av dem som handler med høy innflytelse. 

Til tross for at det er motstand mot det nye ESMA-forslaget; mange veletablerte veteraner fra CFD og Forex-industrien synes det er et flott trekk. Noen få av dem gir nå en innovativ måte å handle som et alternativ, mens de fremdeles overholder de nye reglene.

ESMA Tap / Risikoprosent

Den nye forskriften krever også at hver megler fraskriver seg hvor stor prosentandel av deres handelsmenn som taper penger for å følge med på budskapet om reklame, spesielt ved å inkludere en linje som -90 prosent av våre kunder taper penger! ”

Dette har gitt forexmeglere insentiver til å bare tiltrekke seg den beste typen handelsmenn og ikke bare noen næringsdrivende. Dette vil forbedre praksis i bransjen.

For å vare i bransjen må meglere derfor gjøre alt for å tiltrekke seg bare den beste typen handelsmenn. De må også kunne utdanne sine klienter om hvordan de kan tjene bedre på handelsmenn som ikke mange meglere for tiden gjør.

ESMA Margin øker

De nye European Securities and Markets Authority (ESMA) regler vil øke minimumsmarginene på alle CFD-er og mulig øke spredningen som tilbys av meglere. 

ESMA nye regel satte også et forbud mot markedsføring, levering og salg av binære opsjoner til detaljistinvestorer. Siden Storbritannia fortsatt er en del av EU, påvirker loven også alle handelsmenn og meglere i Storbritannia.

Nedenfor er gearingsbegrensningene og marginforhøyelsen som blir introdusert av den nye forskriften:

 •  30: 1 gearing på store valutapar som tilsvarer 3.33% margin 
 • 20: 1 gearing på større indekser som tilsvarer 5% margin
 • 10: 1 gearing på varer bortsett fra gull tilsvarende 10% margin
 •  5: 1 gearing på aksjer som tilsvarer 20% margin

Belastningsbegrensningene vil føre til et løft i marginer i alle finansmarkeder.

I følge IG Index, må handelsmenn som for øyeblikket setter inn $ 611 som margin for å handle 1 EUR / USD mye, sette inn så mye som $ 4073 for å handle.

ESMA Regulations - Good vs Bad

Det gode - Det er ingen tvil om at det er mange fordeler som den nye forskriften vil gi som negativ saldobeskyttelse og loven som er ment å stoppe de uetiske løftene og annonsene til Binary Options-meglerne.

 Imidlertid vil noen av forslagene som gearing cut gi stor negativ innvirkning på handelsmenn i det minste i det lange løp. 

Selv om gearingskutt kan virke positivt og en måte å redde handelsmenn fra å miste pengene sine. 

Hvis en næringsdrivende bare får tillatelse til en eksponering som er fem ganger størrelsen på handelskontanter, er det implikasjonen at han eller hun bare risikerer 5% sammenlignet med 5 prosent han vil miste med en innflytelse på 100: 1.

Det dårlige - avtalt, regulatorene gjør handelsmenn tryggere, men på den annen side fjerner de også gjennomsnittlige handelsmenn med en liten eller mellomstor konto fra å kunne bruke potensielt lukrative handelsverktøy.

Noen handelsmenn ville ikke ha noe alternativ enn å sette inn mer penger, og dette betyr at hvis de bare har tillatelse til 5: 1-innflytelse, vil de bli pålagt å sette inn et beløp 20 ganger de som de opprinnelig bruker for å få samme eksponering som å handle med et gearing på 100: 1 gearing. 

Spekulanter og spillere som ønsker å vinne stort, vil gjøre et større innskudd hvis det betyr å måtte låne midlene. Dette til slutt satte dem under en større risiko.

Igjen, fordi mange detaljhandlere bruker korte posisjoner i CFD-er for aksjer for å sikre aksjeporteføljene, vil den foreslåtte gearingsgrensen på 5: 1 effektivt gjøre risikostyringsstrategien utenfor rekkevidde.

Hva kan du gjøre?

Det er noen få ting du kan gjøre:

 1.    Du kan sette inn mer penger på kontoen din for å gjøre opp med den økte marginen. Ikke desto mindre, avhengig av hvilken handelsstørrelse og stil du har, kan du bli bedt om å sette inn mer penger du måtte ønske. Selv om du kan satse lavere penger, men sjansen er stor for at du ikke vil gå den veien!
 2.    Pepperstone og noen få andre meglere tillater deg å bli “profesjonell” - men du bør være kvalifisert til å gjøre det. Du må også ha en betydelig mengde eiendeler og erfaring.
 3.    Du kan også slutte å handle helt, men dette er ikke en god ide hvis du handler forex for å tjene ekstra penger og hvis du har hatt suksess som handelsmann.
 4.    Den neste tingen du kan gjøre er å begynne å handle med en megler som ikke er under ESMA-regelverket. Du må imidlertid være bevisst på megleren du velger. Det er mange respektløse meglere som inkluderer de som handler med binære opsjoner som er registrert på Kypros eller Belize for eksempel. Du bør aldri risikere midlene dine hos disse meglerne. Det er noen få andre anerkjente meglere som IC Markets, basert i Australia under ASIC-regulering som kan fungere som alternative meglere for handelsmenn i EU. Med ASIC-regulerte meglere som IC-markeder, vil du sikre at kontoen din har den beskyttelsen den trenger i forbindelse med den du vil få fra FCA.

Forex meglere for å unngå ESMA

konklusjonen

De nye innskuddsbegrensningene vil endre ansiktet til den europeiske forexindustrien. Imidlertid vil det gi noen utfordringer for handelsmenn og megleres lønnsomhet. 

Det kan til og med resultere i nedleggelse eller sammenslåing av noen meglere som ikke vil være i stand til å møte etterspørselen fra den nye forskriften. Feilene til noen få meglere har hatt innvirkning på andre, men meglere kan synes det er vanskelig å omgå disse nye reglene. 

Det har vært mange uregulerte meglere i Forex, binære opsjoner og CFD-handelsnæringen, men det nye reguleringsmiljøet som vil utvikle seg som et resultat av denne nye forskriften, vil endre og forbedre ting i bransjen.

Mens den nye forskriften er et stort slag for meglere, vil mange forsiktige handelsmenn få mer tillit og vite at de nå har bedre beskyttelse. Det vil også eliminere aktivitetene til svindelmeglere, spesielt de som tilbyr idealistisk innflytelse på krypto-CFDer. 

Den nye forskriften vil plassere meglere til å estimere markedsføringskostnadene på nytt. De ville trenge å dirigere slike midler for å lage innhold som video, PR, SEO-baserte artikler og innfødt reklame.

De ville trenge å utvikle en ny strategi for å kunne tiltrekke handelsmenn med høy verdi med lavere innflytelse. For å overleve utenfor start av denne forskriften, måtte meglere engasjere seg i en mer intelligent markedsføring.

Hvis du likte denne artikkelen, kan du gi den en andel

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
Linkedin
Del på reddit
Reddit